Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x4(mũ 4) – 2mx2(mũ 2) + 2m -3 có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của tam giác vuông

Question

Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x4(mũ 4) – 2mx2(mũ 2) + 2m -3 có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của tam giác vuông

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-09T02:25:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:26:56+00:00

  Đáp án:

  \(m = 1\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}y = {x^4} – 2m{x^2} + 2m – 3\\y’ = 4{x^3} – 4mx = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = m\end{array} \right.\end{array}\)

  Hàm số có ba điểm cực trị \( \Leftrightarrow m > 0\).

  Khi đó đồ thị có điểm cực đại \(A\left( {0;2m – 3} \right)\) và các điểm cực tiểu \(B\left( {\sqrt m ; – {m^2} + 2m – 3} \right),C\left( { – \sqrt m ; – {m^2} + 2m – 3} \right)\)

  Ba điểm \(A,B,C\) lập thành tam giác vuông thì \(AB \bot AC \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 0\)

  \( \Leftrightarrow \sqrt m .\left( { – \sqrt m } \right) + \left( { – {m^2}} \right).\left( { – {m^2}} \right) = 0\)

  \( \Leftrightarrow  – m + {m^4} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 0\left( {loai} \right)\\m = 1\left( {TM} \right)\end{array} \right.\)

  Vậy \(m = 1\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )