Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m không cắt đồ thị hàm số y=-2x^4 +4x^2 +2 Giúp mình vs ;-; tks ạ

Question

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m không cắt đồ thị hàm số y=-2x^4 +4x^2 +2
Giúp mình vs ;-; tks ạ

in progress 0
Jade 1 năm 2021-12-08T01:56:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  3
  2021-12-08T01:58:19+00:00

  Đáp án:

  $m > 4$

  Giải thích các bước giải:

  Xét $y = f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 2$

  $y’ = -8x^3 + 8x$

  $y’ = 0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -1\\x = 0\\x = 1\end{array}\right.$

  $\to$ Hàm số đạt cực đại tại $x = \pm1;\, y_{CĐ} =4$

  $y = m$ không cắt $y = -2x^4 + 4x^2 + 2$

  $\Leftrightarrow m > y_{CĐ}$ (Do $a = -1 < 0$)

  $\Leftrightarrow m > 4$

  1
  2021-12-08T01:58:30+00:00

  Bạn tham khảo bài.

  *

  *

  $ m > 4 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )