tìm tất cả gt thực của m để pt log 2(x) -m+1 >0 luôn đúng vs x >4

Question

tìm tất cả gt thực của m để pt log 2(x) -m+1 >0 luôn đúng vs x >4

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-09-06T03:41:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:42:50+00:00

  \(\begin{array}{l}
  {\log _2}x + 1 > m\,\,\forall x > 4\\
  g\left( x \right) = {\log _2}x + 1\\
  g’\left( x \right) = \dfrac{1}{{x\ln 2}} > 0\,\forall x > 4\\
   \Rightarrow m \le g\left( 4 \right)\\
   \Leftrightarrow m \le 3
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )