Tìm tất cả số nguyên n để m= 20n+ 19/4n+ 5 có GTNN Các cao nhân ra tay hộ ạ

Question

Tìm tất cả số nguyên n để m= 20n+ 19/4n+ 5 có GTNN
Các cao nhân ra tay hộ ạ

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-08-11T04:48:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:50:15+00:00

  Ta có:

  `M = {20n+19}/{4n+5} = {20n + 25 – 6}/{4n+5} = {5(4n+5) – 6}/{4n+5} = 5 – 6/{4n+5}`

  Để $M$ đạt $GTNN$ thì : $\dfrac{6}{4n+5}$ lớn nhất

  $⇒$ $4n+5$ nhỏ nhất

  Mà : $4n+5$ chia $4$ dư $1$ và dư $-3$

  $⇒$ $4n+5=1 ⇔ 4n = -4 ⇔ n = -1$

  Khi đó : `M = 5 – {6}/{1} = 5-6 = -1`

    Vậy `M` đạt `GTNNNN=-1` khi `n=-1`.

   

  0
  2021-08-11T04:50:23+00:00

  Ta có:

  20.n + 19/ 4.n + 5

  = 20. n + 25 – 6/ 4.n+ 5

  = 5. ( 4.n +5] – 6/4.n + 5= 5 – $\dfrac{6}{4.n+5}$

   Đê M có GTNN thì $\dfrac{6}{4.n+5}$ có GTLN mà 6 > 0 nên 4.n + 5 là số dương bé nhất ⇒ 

  Nên 4.n + 5= 1 ⇒ 4.n = -4

  n = -1

  Vậ n =-1 và MinM =-1

  Học tốt! Lcs nã nhầm đề!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )