tìm x thuộc tập hợp số tự nhiên biết x chia hết cho 2;4;6

Question

tìm x thuộc tập hợp số tự nhiên biết x chia hết cho 2;4;6

in progress 0
Iris 8 phút 2021-09-07T10:44:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:46:24+00:00

  Đáp án:

  12; 24;36;48;54;…

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì 12; 24; 36; 48; 54 đều chia hết cho 2;4;6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )