tìm x Thuộc Z biết 1+-1/60+19/120

Question

tìm x Thuộc Z biết
1+-1/60+19/120

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-05T18:18:32+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:20:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1+-1/60+19/120<x/36+-1/60<58/90+59/72+-1/60

  => 1+19/120<x/36<58/90+59/72

  \(\frac{x}{36}\)>\(\frac{139}{120}\)

  => x>\(\frac{417}{10}(1)\)

  \(\frac{x}{36}\)<\(\frac{407}{360}\)

  => x<\(\frac{407}{10}(2)\)

  \(\frac{417}{10}\)<x<\(\frac{407}{10}\)

  41.7<x<40.7

  Vô lí => k có x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )