tìm x thuộc Z+ thỏa mãn 10^x-25.2^x=4.2^x-100

Question

tìm x thuộc Z+ thỏa mãn 10^x-25.2^x=4.2^x-100

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-11T15:07:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:09:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $10^x-25\cdot 2^x=4\cdot 2^x-100$

  $\to (2\cdot 5)^x-25\cdot 2^x-4\cdot 2^x=-100$

  $\to 2^x\cdot 5^x-29\cdot 2^x=-100$

  $\to 2^x\cdot( 5^x-29)=-100$

  Mà $2^x>0, -100<0$

  $\to 5^x-29<0$

  $\to 5^x<29$

  $\to x\le 2$

  Do $x\in Z^+\to x\in\{1, 2\}$

  Thử lại $\to x=1, x=2$ loại

  $\to$Không tồn tại $x$ thỏa mãn đề

  0
  2021-09-11T15:09:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )