Tìm tỉ số của: a) $\frac{2}{3}$ m và 75cm ; b) $\frac{3}{10}$ h và 20 phút.

Question

Tìm tỉ số của:
a) $\frac{2}{3}$ m và 75cm ; b) $\frac{3}{10}$ h và 20 phút.

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-26T17:49:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:51:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2/3m bằng 50 phần trăm của 75 cm

  3/10h bằng 90  phần trăm của20 phút

   

  0
  2021-11-26T17:51:18+00:00

  Đáp án:

   50000cm và 0,9 phút 

  Giải thích các bước giải:

   a) Đổi 2/3m = 2000/3cm

  Ta có : 2000/3/75 = 50000 cm 

  b) Đổi 3/10h = 18phút 

  Ta có : 18/20 = 0,9phút 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )