Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: -Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này,I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

Question

Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
-Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này,I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

in progress 0
Lydia 5 tháng 2021-07-16T07:03:21+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:04:42+00:00

  Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này,      I-ren       trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

           Trạng ngữ                                       Chủ ngữ                Vị ngữ

  –Chúc bạn học tốt–

  –Đánh giá cho mình nha–

  0
  2021-07-16T07:05:04+00:00

  Trạng ngữ : -Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này

  Chủ ngữ : I-ren

  Vị ngữ : trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

                                                ~ Xin ctlhn nha~     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )