Tìm trạng ngữ chủ ngữ vị ngữ trong câu sau trong màu xanh ngút ngàn của rừng già các loài hoa rừng không tên đang khoe sắc

Question

Tìm trạng ngữ chủ ngữ vị ngữ trong câu sau trong màu xanh ngút ngàn của rừng già các loài hoa rừng không tên đang khoe sắc

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-30T16:40:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:41:07+00:00

  Trong màu xanh ngút ngàn của rừng già, các loài hoa rừng không tên đang khoe sắc.

  TN: Trong màu xanh ngút ngàn của rừng già

  CN: Các loài hoa rừng không tên

  VN: Đang khoe sắc

  0
  2021-08-30T16:41:32+00:00

  Trong màu xanh ngút ngàn của rừng già     các loài hoa rừng không tên      đang khoe sắc.

  TN                                                                                CN                                        VN

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )