tìm trung bình cộng của tất cả số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5

Question

tìm trung bình cộng của tất cả số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-08T07:03:45+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:04:45+00:00

  @py

  Bài làm :

  Những số chẵn có 3 chữ số chai hết 5 là :`100;110;120;…990`

  ⇒ Trung bình cộng của tất cả số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5 là :

  `( 990 + 100 ) : 2 = 545`

  Đáp số : `545`

  0
  2021-09-08T07:05:20+00:00

  Dãy số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5 là: $100;110;120;…990$

  Trung bình cộng của tất cả các số chẵn chia hết cho 5 là:

                         $\dfrac{990+100}{2}=545$

                                                Đáp số: $545$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )