tìm từ có hai tiếng và đều có chữ cái đầu là “h’ và đồng nghĩa với từ “hẳn hoi” ( ngoài từ hẳn hòi, hẳn hoi)

Question

tìm từ có hai tiếng và đều có chữ cái đầu là “h’ và đồng nghĩa với từ “hẳn hoi” ( ngoài từ hẳn hòi, hẳn hoi)

in progress 0
Alice 1 năm 2021-09-25T06:03:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T06:04:21+00:00

  hẳn hòi ( chỉ có mỗi từ đấy thôi ạ)

  0
  2021-09-25T06:04:44+00:00

  Chỉ có hẳn hoi và hẳn hòi thôi(không còn từ nào khác)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )