Tìm từ đơn từ phức có trong câu sau: Hãy lo bền chí câu cua Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai

Question

Tìm từ đơn từ phức có trong câu sau:
Hãy lo bền chí câu cua
Dù ai câu chạch câu rùa mặc ai

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-10-24T00:55:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:57:06+00:00

  từ đơn: lo, bền , chí , câu , cua , câu , chạch , câu , rùa 

  không có từ phức 

  0
  2021-10-24T00:57:28+00:00

  Cho2007…..

  Từ đơn:Hãy/ lo /bền/ chí /câu /cua /

  Dù /ai/ câu /chạch /câu /rùa /mặc /ai/

  Từ phức: bền chí /câu cua /câu chạch/ câu rùa /mặc ai/

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )