Tìm từ sai và sửa lại My new classmate are quite friendly and sociable

Question

Tìm từ sai và sửa lại
My new classmate are quite friendly and sociable

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-09-27T22:17:51+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:19:15+00:00

  My new classmate are quite friendly and sociable.

  Từ sai: are 

  Sửa lại: is

  Giải thích: Vì new classmate là danh từ số ít nên sử dụng “is” thay cho  “are”.

  gửi bạn

  chúc bạn học tốt!

  @ka

  0
  2021-09-27T22:19:17+00:00

  are->is

  My new classmate là lớp học của tôi là số ít->chọn is.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )