Tìm ƯC(450;1500)biết chúng là STN có2 chữ số

Question

Tìm ƯC(450;1500)biết chúng là STN có2 chữ số

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-31T08:04:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:05:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: ƯCLN(450,1500)= 150

  Suy ra ƯC(450,1500) có 2 chữ số là nghiệm của 150 = {75,50,30,25,15,10}

  0
  2021-08-31T08:05:25+00:00

  Đáp án:

  ƯC(450;1500) = { 10; 15; 25; 30; 50; 75 }

  Giải thích các bước giải:

  450= 2. 3^2. 5^2                      1500= 2^2. 3. 5^3

   ƯCLN (450;1500)= 2. 3. 5^2 = 150

  ƯC (450;1500) = Ư (150) = {10; 15; 30; 75; 25; 50 }

  ƯC (450; 1500) có hai chữ số là { 10; 15; 25; 30; 50; 75 }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )