tìm và sửa lỗi sai : that is the house which he was born and grew up

Question

tìm và sửa lỗi sai : that is the house which he was born and grew up

in progress 0
Melody 4 tuần 2021-08-13T13:25:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:26:14+00:00

  tìm và sửa lỗi sai:

  That is the house which he was born and grew up.

  =>where.

  Đấy là ngôi nhà nơi anh ấy đã được sinh ra và lớn lên

  Where:đại từ quan hệ chỉ nơi chốn.

  Which:đại từ quan hệ chỉ vật

  0
  2021-08-13T13:26:46+00:00

  that is the house which he was born and grew up

  Sửa: where

  GT: Bởi phía sau là một mệnh đề và phía trước có the house

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )