tìm x,y biết x/3=y/5 và x.y225 giải thích giúp mình với xong mình vote 5 sao cảm ơn nhiều ạ giúp mình với

Question

tìm x,y biết
x/3=y/5 và x.y225
giải thích giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Eva 19 phút 2021-09-11T12:13:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:14:55+00:00

  Đáp án:

   $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$ (1)

  Và: $x.y = 225$ (2)

  Đặt: $\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = k$ 

  Suy ra: $x = 3k; y = 5k$ 

  Thay vào (2) ta có: 

  $x.y = 225 \to 3k.5k = 225 \to 15k^2 = 225 \to k^2 = 15$
  Vậy $k = -\sqrt{15}$ hoặc $k = \sqrt{15}$ 

  Với $k = – \sqrt{15} \to x = 3.(-\sqrt{15}) = -3\sqrt{15}$ 

  $y = 5k = -5\sqrt{15}$ 

  Với $k = \sqrt{15} \to x = 3\sqrt{15}$ 

  $y = 5\sqrt{15}$

  0
  2021-09-11T12:15:11+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

       $\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{5}$

  $⇔ y = \dfrac{5x}{3}$

  Thay $y = \dfrac{5x}{3}$ vào $x.y = 225$, ta có:

       $x.\dfrac{5x}{3} = 225$

  $⇔ x² = 135$

  $⇔ x = ± 3\sqrt{15}$

  Khi $x = 3\sqrt{15} ⇔ y = \dfrac{5.3\sqrt{15}}{3} = 5\sqrt{15}$

  Khi $y = – 3\sqrt{15} ⇔ y = \dfrac{5.(- 3\sqrt{15}}{3} = – 5\sqrt{15}$

  Vậy phương trình có nghiệm:

     `(x ; y) ∈ {(3\sqrt{15} ; – 5\sqrt{15}) ; (- 3\sqrt{15} ; – 5\sqrt{15})}.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )