Tìm x, y biết: 5x- 17y= 2xy và x- y= 5; 2x+ 3y= xy

Question

Tìm x, y biết: 5x- 17y= 2xy và x- y= 5; 2x+ 3y= xy

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-31T06:34:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:35:35+00:00

  @Holliwood#:

  Đáp án:

   Bạn xem hình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  mong bạn cho mik CTLHN nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  mik khổ quá rồi mong bạn giúp mik!!!!!!!!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T06:35:59+00:00

  Do $x-y=5⇒x=5+y$

  Khi đó ta có: $5(y+5)-17y=2.(y+5).y$ và $2.(y+5)+3y=(y+5).y$

  Có: $5(y+5)-17y=2.(y+5).y$

  $⇔5y+25-17y=2y^2+10y$

  $⇔2y^2+22y-25=0(1)$

  và $2.(y+5)+3y=(y+5).y$

  $⇔2y+10+3y=y^2+5y$

  $⇔y^2=10$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}y=\sqrt[]{10}\\y=-\sqrt[]{10}\end{array} \right.\) 

  Khi $y=\sqrt[]{10}⇒x=\sqrt[]10+5$
  $y=-\sqrt[]{10}⇒x=-\sqrt[]10+5$

  Thay $x;y$ vào pt (1) thấy ko thỏa mãn 

  Vậy ko có $x;y$ thỏa mãn đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )