Tìm x,y là 2 số tự nhiên liên tiếp x<7 1/2 + 4 3/4< y x > 4 1/4 + 3 1/2> y

Question

Tìm x,y là 2 số tự nhiên liên tiếp
x<7 1/2 + 4 3/4< y x > 4 1/4 + 3 1/2> y

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-11-22T12:09:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:11:14+00:00

  x<7 1/2+4 3/4<y

  x<12,25<y

  ⇔x=12,y=13

  x>4 1/3+3 1/2>y

  x>7,75>y

  ⇔x=8; y=7

  Cho xin câu trả lời hay nhất

   

   

  0
  2021-11-22T12:11:40+00:00

  Câu trả lời + Giải thích

  `a ) X< 7“1/2 + 4“3/4` `<y`

  `X < 15 /2 + 19/4 < y`

  `X < 7,5 + 4,75<y`

  `X < 12,25 < y`

  Vậy : `X = 12` , `y = 13`

  `b ) X > 4“1/4 + 3“1/2>y`

  `X > 17/4 + 7/2 >y`

  `X > 4,25 + 3,5 > y`

  `X > 7,75 > y`

  Vậy : `X = 7` , `y = 8`

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )