Tìm x,y là số nguyên y/2 – 9/x = 1/8 Giúp diii

Question

Tìm x,y là số nguyên y/2 – 9/x = 1/8
Giúp diii

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-07-24T01:10:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:11:50+00:00

  Đáp án:

  (x; y) = (24; 1)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $\frac{y}{2}$ – $\frac{9}{x}$ = $\frac{1}{8}$ 

  ⇔ $\frac{xy-18}{2x}$ = $\frac{1}{8}$

  ⇔ 8. (xy – 18) = 2x

  ⇔ 4. (xy – 18) = x

  ⇔ x. (4y – 1) = 4.18 = 72 

  Vì y nguyên nên (4y – 1) cũng nguyên. Vì (4y – 1) chia 4 dư 3 và l4y – 1l ∈ Ư(72)

  nên (4y – 1) ∈ {3; -3}

  Với (4y – 1) = 3 thì y = 1 và x = 72 : 3 =24

  Với (4y – 1) = -3 thì y ∉ Z (không thỏa mãn)

  Vậy (x; y) = (24; 1)

  0
  2021-07-24T01:12:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )