Tìm x,y thỏa mãn phương trình: x²-6x+y²-8y+30=5

Question

Tìm x,y thỏa mãn phương trình: x²-6x+y²-8y+30=5

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-18T13:56:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:57:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có:

  $x^{2}$-6x+$y^{2}$-8y+30=5

  ⇔($x^{2}$-6x+9)+($y^{2}$-8y+16)+5=5

  ⇔$(x-3)^{2}$+$(y-4)^{2}$=0

  vì $(x-3)^{2}$;$(y-4)^{2}$>0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}$(x-3)^{2}$=0\\$(y-4)^{2}$\end{array} \right.\)  

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\y-4=0\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=4\end{array} \right.\)  

   tập nghiệm pt là:

  s={3;4}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )