Tìm x,y €Z thỏa mãn:3(x+y)=xy Cho đa thức fx=ax^2+bx+c.Xác định b biết khi chia fx cho x-1 và chia cho x+1có cùng một số dư. Giải cách ngắn gọn dễ hi

Question

Tìm x,y €Z thỏa mãn:3(x+y)=xy
Cho đa thức fx=ax^2+bx+c.Xác định b biết khi chia fx cho x-1 và chia cho x+1có cùng một số dư. Giải cách ngắn gọn dễ hiểu thôi nhé
Mk cần gấp-giúp mk
Hứa đánh giá 5 sao

in progress 0
Remi 4 tháng 2021-08-11T10:30:24+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:31:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  xy = 3(x+y)

  <=> xy – 3x – 3y = 0

  <=> x(y-3) – 3(y-3) – 9 = 0

  <=> (x-3)(y-3) = 9

  Lập bảng: 

  x-3   | 1|-1|3|-3|-9|  9|

  y-3   | 9|-9|3|-3|-1|  1|

  x      |  4|  2|6| 0|-6|12|

  y      |12|-6|6| 0|  2| 4|

  Vậy……………………….

  2. 

  Ta có:

  ax^2 + bx + c = (x-1)(ax+a+b)+(a+b+c) 

  ax^2 + bx + c = (x+1)(ax-a+b) + (a-b+c)

  Cái này đặt phép chia ra thôi

  Do đó hai số dư này bằng nhau tức là: a+b+c = a-b+c

  <=> b = 0

  Vậy………………………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )