Tìm x € z để A € Z a. A=x+3trên x-z b. A= 1-2x trên x+3

Question

Tìm x € z để A € Z
a. A=x+3trên x-z
b. A= 1-2x trên x+3

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-09-01T05:33:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:35:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  để A

   

  0
  2021-09-01T05:35:31+00:00

  Đáp án:Bài 8:
  a) Đk: x#2 (*)
  Với (*), A=(x – 2 + 5)/(x – 2)= 1 + 5/(x – 2)
  A nguyên <=> x-2 thuộc Ư(5)={-5;-1;1;5}
  => S={-3;1;3;7}
  b) Đk: x#-3
  Với (*), A= (- 2x – 6 + 7)/(x + 3) = -2 + 7/(x+3)
  A nguyên <=> x + 3 thuộc Ư(7)={1;-1;7;-7}
  => S = {-2;- 4;4;-10}

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )