tin học 9 làm cách python nha Một chú Kangaroo muốn đi thăm một người bạn trên cùng tuyến đường cách đó một khoảng n (đơn vị dm). Kangaroo chỉ có h

Question

tin học 9 làm cách python nha Một chú Kangaroo muốn đi thăm một người bạn trên cùng tuyến đường cách đó một khoảng n (đơn vị dm). Kangaroo chỉ có hai cách di chuyển, một là nhảy ngắn a (đơn vị dm), hai là nhảy dài b (đơn vị dm). Hỏi chú Kangaroo cần nhảy ít nhất bao nhiêu bước nhảy để đến được nhà người bạn (phải nhảy vừa đủ, không nhảy quá nhà bạn) cảm ơn ạ

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-11T14:10:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:12:04+00:00

  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  ______________

  print(“nhap n”)

  n=int(input())

  print(“nhap a”)
  a=int(input())

  print(“nhap b”)
  n=int(input(b))

  tong = n 

  sa = 0

  sb = 0

  while tong != 0:

         if tong – b >= 0:

                tong = tong – b

                sb=sb + 1

          elif tong – a >= 0:

                 tong = tong – a

                  sa = sa + 1

  s = sa + sb

  print(“Tong so buoc can nhay” + str(s))

  print(“So buoc nhay ngan: ” + str(sa))  

  print (“So buoc nhay dai:” + str(sb))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )