Tính 0:[61739396738*73939471*(7828663+63783562)]

Question

Tính
0:[61739396738*73939471*(7828663+63783562)]

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-10-28T14:53:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:54:32+00:00

  Đáp án:

  0 :[61739396738×73939471×(7828663+63783562)]=0

  vì 0 chia cho số nào cũng bằng 0

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T14:55:01+00:00

  0:[6173939×73939471×(7828663+63783562)]

  =0

  vì số nào chia cho 0 đều bằng 0 do không số nào chia được cho 0 hết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )