Tính : 1 + 2 +3 +…+100 Tuyển thành viênvào nhóm Super brothers

Question

Tính : 1 + 2 +3 +…+100
Tuyển thành viênvào nhóm Super brothers

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-24T15:05:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:07:34+00:00

  Đáp án:

  ` 5050`

  Giải thích các bước giải:

   SSH: `(100-1):1+1=100`

  Tổng: `(100+1).100:2=5050`

  Vậy `1 + 2 +3 +…+100=5050`

  0
  2021-11-24T15:07:51+00:00

  Ta có:

  $SHH: (100-1) : 1+ 1=100$

  $Tổng : (100 + 1) : 2.100 = 5050$

  $=> 1+2+3+…+100=5050$

  Học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )