tính 1/4+1/16+1/36+1/64+1/100+1/144+1/196

Question

tính
1/4+1/16+1/36+1/64+1/100+1/144+1/196

in progress 0
Adalyn 6 ngày 2021-09-19T03:52:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:53:57+00:00

  Đặt A= 1/4+1/16+1/36+1/64+1/100+1/144+1/196

           = 1/2^2+ 1/4^2+ 1/6^2+….+ 1/16^2

           = 1/2^2.( 1+ 1/2^2+ 1/3^2+…+ 1/8^2)

  Đến đây thì ta chỉ có thể bấm máy thôi.

  (À! Cm A<1/2 được đấy, bn xem lại đề có sai chỗ nào ko?)

  0
  2021-09-19T03:54:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )