tính 10,11+11,12+12,13+…+98,99+100+101,1 nha mk đang cần gấp

Question

tính 10,11+11,12+12,13+…+98,99+100+101,1 nha
mk đang cần gấp

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-07-25T21:36:47+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:37:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp là  : 1,01

  Có Số Số Hạng là :

  (101,1 – 10,11 ) : 1,01 + 1 = 91 (số)

  Tổng của dãy trên là :

  ( 101,1 + 10,11 ) x 91 : 2 = 5060,055

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )