Tính: 2 /1. 4 + 2/4. 7 + 2/7. 10 + … + 2/x. (x + 3) Làm giúp mình với mai mink thi rồi ạ Ai làm đúng mình vote 5 sao và cho câu trả lời hay nhất ạ????

Question

Tính: 2 /1. 4 + 2/4. 7 + 2/7. 10 + … + 2/x. (x + 3)
Làm giúp mình với mai mink thi rồi ạ
Ai làm đúng mình vote 5 sao và cho câu trả lời hay nhất ạ????

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-05T18:09:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:11:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `2/[1. 4] + 2/[4. 7] + 2/[7. 10] + … + 2/[x. (x + 3)]`

  `=2 . 3/3(1/[1. 4] + 1/[4. 7] + 1/[7. 10] + … + 1/[x. (x + 3)])`

  `= 2/3(3/[1. 4] + 3/[4. 7] + 3/[7. 10] + … + 3/[x. (x + 3)])`

  `= 2/3(1-1/4+1/4-1/7+1/7-1/0+…+1/x-1/[x+3])`

  `= 2/3(1-1/[x+3])`

  `= 2/3 . [x+2]/[x+3]`

  `= [2(x+2)]/[3(x+3)]`

  `= [2x+4]/[3x+9]`

  0
  2021-08-05T18:11:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{2}{1.4}$ +$\frac{2}{4.7}$ +…+$\frac{2}{x.(x+3)}$ 

  $\frac{3}{2}$A =($\frac{2}{1.4}$. +$\frac{2}{4.7}$ +…+$\frac{2}{x.(x+3)}$ ).$\frac{3}{2}$ 

  $\frac{3}{2}$A=$\frac{3}{1.4}$ +$\frac{3}{4.7}$ +…+$\frac{3}{x.(x+3)}$ 

  $\frac{3}{2}$A=$\frac{1}{1}$ -$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}$ -$\frac{1}{7}$  +…+$\frac{1}{x}$ -$\frac{1}{x+3}$ 

  $\frac{3}{2}$A=$\frac{1}{1}$ -$\frac{1}{x+3}$ 

  $\frac{3}{2}$A=1-$\frac{1}{x+3}$ 

  $\frac{3}{2}$A=$\frac{x+3-1}{x+3}$ 

  $\frac{3}{2}$A=$\frac{x+2}{x+3}$

  A=$\frac{x+2}{x+3}$:$\frac{3}{2}$

  A=$\frac{2(x+2)}{3(x+3)}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )