tính 2016/11 – 16/11 6/7 * 3 giúp mik

Question

tính 2016/11 – 16/11 6/7 * 3 giúp mik

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-09-19T15:50:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T15:52:23+00:00

  2016/11 – 16/11 = 2016/16/11 = 2000/11

  phân số này đã cùng mẫu nên ta chỉ việc trừ tử và giữ nguyên mẫu cho nhau.

  6/7 x 3 = 18/7

  lấy ba nhân với tử số của phân số kia và giữ nguyên mẫu là ra đáp án.

  0
  2021-09-19T15:52:37+00:00

  Đáp án:

  2016/6 – 16/11 

  =336 – 16/11

  =3696/11 – 16/11

  =3680/11

   6/7 × 3

  =(6×3)/7

  =18/7

            

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )