tính 36% của 12 kết quả………………………………………………………..%

Question

tính 36% của 12
kết quả………………………………………………………..%

in progress 0
Harper 47 phút 2021-09-07T10:36:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:38:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  36% của 12, số đó là

  12 . $\frac{36}{100}$ = 4,32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )