tính x : (8x-1)^2n+2=7^2n+2 ai giúp mik ạ

Question

tính x : (8x-1)^2n+2=7^2n+2
ai giúp mik ạ

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-07-06T09:16:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:17:40+00:00

  Đáp án: Nếu n=0 thì phương trình có vô số nghiệm

   

  Giải thích các bước giải:

   $(8x-1)^2n+2=7^2n+2\\\Leftrightarrow (8x-1)^2n=49n\\\Leftrightarrow (8x-1)^2=49\\\Leftrightarrow 8x-1=\pm7\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}8x=8\\8x=-6\end{array}\right.\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=-\frac{3}{4}\end{array}\right.$

  0
  2021-07-06T09:17:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    (8x-1)^2n+2=7^2n+2

  ⇒8x -1 =7

  ⇔8x     =7+1

  ⇔8x     =8

  ⇔x     =8:8

  ⇔x     =1

  ⇒x=1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )