Tính -8+19 (-27) ÷(-3) 4-(-13) Giúp mình nha

Question

Tính
-8+19
(-27) ÷(-3)
4-(-13)
Giúp mình nha

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-21T02:33:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:34:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `-8+19=11`

  `(-27) : (-3)= 9`

  `4 – (-13)= 4+ 13= 17`

  0
  2021-10-21T02:35:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) $-8+19$

  $=11$

  b) $(-27) ÷(-3)$

  $=9$

  c) $4-(-13)$

  $=4+13$

  $=17$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )