Tính A=1+2-3-4+5+6-7-8+9-…+2018-2019-2020+2021

Question

Tính A=1+2-3-4+5+6-7-8+9-…+2018-2019-2020+2021

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-12T23:53:23+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:54:58+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `A = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 +6 – 7 – 8 + 9+ … + 2018 – 2019 – 2020 + 2021`

  `⇔ A = 1 + (2-3-4+5) +(6-7-8+9)+….+(2018-2019-2020+2021)`

  `⇔ A = 1 + 0 + 0 + … + 0`

  `⇔ A = 1`

  Vậy `A = 1`

   

  0
  2021-09-12T23:55:21+00:00

  `A=1+2-3-4+5+6-7-8+9-…+2018-2019-2020+2021`
  `A=1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+…+(2018-2019-2020+2021)`
  `A=1+0+0+…+0`
  `A=1`( có thể tính thẳng ra luôn nhờ áp dụng tính chất cộng với số 0).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )