Tính a,2 giờ 40 phút + 25 phút * 3 b,5 giờ 12 phút *2 – 4 giờ c,( 2 giờ 45 phút + 49 phút ) * 4 d,( 8 giờ 15 phút : 5 + 1 giờ 24 phút

Question

Tính
a,2 giờ 40 phút + 25 phút * 3
b,5 giờ 12 phút *2 – 4 giờ
c,( 2 giờ 45 phút + 49 phút ) * 4
d,( 8 giờ 15 phút : 5 + 1 giờ 24 phút

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-11-22T23:20:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:21:56+00:00

  Đáp án: 

   

  Giải thích các bước giải:

  a)đổi 2 giờ 40’= 160′ 

  160 *3 =480 phút

  b) đổi 5 giờ 12 phút =312 phút

  312 *2-4 = 620 phút

  c) đổi 2 giờ 45 phút= 165 phút

  (165+49)*4=214*4=856 phút

  d) đổi 8 giờ 15 phút = 495 phút ;1 giờ 24 phút= 84 phút

  (495:5)+84=99+84=183 phút

  chúc bạn học tốt 

  nếu được bạn cho mình là câu trả lời hay nhất 

  cảm ơn bạn nhiều ^^

   

  0
  2021-11-22T23:22:14+00:00

  a) 2 giờ 40 phút  + 25 phút x 3 =  2 giờ 40 phút + 75 phút =  3 giờ 55 phút 

  b) 5 giờ 12 phút  x     2     –    4 giờ     = 10 giờ  24 phút    –   4 giờ  =  6 giờ 24 phút

  c) ( 2 giờ 45 phút + 49 phút )   x   4 =  3 giờ 34 phút   x   4  =  5 giờ 16 phút

  d) 8 giờ 15 phút : 5 + 1 giờ 24 phút = 1 giờ 39  phút + 1 giờ 24 phút  = 3 giờ 3 phút 

  Cho mình :

      5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha !!!!

  Hi Hi ^^    <3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )