Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024 a) chứng tỏ A chia hết cho 4 mà không chia hết cho 13 b) Tìm n sao cho thỏa mãn: 2A+3=3^n c) Tìm chữ số tận c

Question

Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024
a) chứng tỏ A chia hết cho 4 mà không chia hết cho 13
b) Tìm n sao cho thỏa mãn: 2A+3=3^n
c) Tìm chữ số tận cùng của A
d) A có chia hết cho 41 không? Vì sao?

in progress 0
Ximena 1 tuần 2021-12-08T00:14:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:15:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024

  A=(3+3^2)+(3^3+3^4)+…+(3^2023+3^2024)

  A=(3+9)+3^2.(3+3^2)+….+3^2022.(3+3^2)

  A=12+3^2.12+…+3^2022.12

  A=12.(1+3^2+…+3^2022)

  =>A chia hết cho 12

  vì A chia hết cho 12 nên A chia hết cho 4

  vì 13 ko chia hết cho 4 nên A ko chia hết cho 13

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )