TÍNH BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC ĐỀU CÓ CẠNH BẰNG 5

Question

TÍNH BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC ĐỀU CÓ CẠNH BẰNG 5

in progress 0
Aubrey 6 ngày 2021-09-02T13:31:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:32:40+00:00

  Đáp án:

  Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều:

  $R=\dfrac{5\sqrt3}{3}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a:

  $R=\dfrac{a\sqrt3}{3}$

   

  0
  2021-09-02T13:33:38+00:00

  Đáp án:

  $R= \dfrac{{5\sqrt 3 }}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  Tam giác đều có trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp trùng nhau

  Gọi G là trọng tâm của tam giác đều ABC thì G cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

  Ta có: R=GA=GB=GC

  Kẻ trung tuyến AD của tam giác suy ra A,G,D thẳng hàng và $AG=\dfrac23.AD$

  AD cũng là đường cao trong tam giác đều, do đó:

  \(\begin{array}{l}
  A{D^2} + D{B^2} = A{B^2}\\
   \Leftrightarrow A{D^2} + {\left( {\dfrac{5}{2}} \right)^2} = {5^2}\\
   \Leftrightarrow AD = \dfrac{{5\sqrt 3 }}{2}\\
   \Rightarrow R = AG = \dfrac{2}{3}AD = \dfrac{{5\sqrt 3 }}{3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )