Tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai hoặc nhiều người thể hiện ở sự A: phù hợp với nhau về quan niệm sống. B: gây khó khăn cho nhau trong công vi

Question

Tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai hoặc nhiều người thể hiện ở sự
A:
phù hợp với nhau về quan niệm sống.
B:
gây khó khăn cho nhau trong công việc.
C:
cùng duy trì mọi nguồn thu nhập.
D:
bất đồng về mọi quan điểm.

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-07T15:24:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:25:29+00:00

  A nha bn

  0
  2021-09-07T15:25:35+00:00

  ⇒ A. phù hợp với nhau về quan niệm sống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )