tính bằng cách thuận tiện 2×3×4×8×0,5×0,25×0,125

Question

tính bằng cách thuận tiện
2×3×4×8×0,5×0,25×0,125

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-21T03:19:36+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:21:10+00:00

  $2.3.4.8.0,5.0,25.0,125$

  $=(2.0,5).(0,25.4).(0,125.8).3$

  $=1.1.1.3$

  $=3$

  Lưu ý: Dấu $.$ là dấu nhân nha.

   

  0
  2021-09-21T03:21:24+00:00

  `2“.“3“.“4“.“8“ד0,5“.“0,25“.“0,125`

  `=“(“2“.“0,5“)“.“(“8“.“0,125“)“.“(“4“.“0,25“)“.“3`

  `=“1“.“1“.“1“.“3`

  `=“3`

   .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )