Tính bằng cách thuận tiện : 2010 x 1998 + $\frac{2010}{1999}$ x 2011 – 1999 Giúp mik trước 6h nhé !!!!!

Question

Tính bằng cách thuận tiện :
2010 x 1998 + $\frac{2010}{1999}$ x 2011 – 1999
Giúp mik trước 6h nhé !!!!!

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-28T15:56:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T15:58:07+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  `{2010 × 1998 + 2010}/{1999 × 2011 – 1999}.`

  `= {2010 × 1998 + 2010 × 1}/{1999 × 2011 – 1999 × 1}.`

  `= {2010 × (1998 + 1)}/{1999 × (2011 – 1)}.`

  `= {2010 × 1999}/{1999 × 2010}.`

  `= 1.`

  Đáp án:

  `{2010 × 1998 + 2010}/{1999 × 2011 – 1999} = 1.`

  Giải thích:

  – Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

  $\text{a.b + a.c = a.(b + c).}$

  – Loại bỏ các số nếu có thể để rút gọn.

  0
  2021-07-28T15:58:28+00:00

  Đáp án:

  `(2010 xx 1998 + 2010)/(1999 xx 2011 – 1999)`

  `=(2010xx(1998+1))/(1999xx(2011-1))`

  `=(2010xx1999)/(1999xx2010)=1`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )