tính bằng cách thuận tiện [572×9-286×18]x[572×9+286]

Question

tính bằng cách thuận tiện
[572×9-286×18]x[572×9+286]

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-08-30T16:29:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:31:16+00:00

  Đáp án:0

   

  Giải thích các bước giải:

  (572×9-286×18)×(572×9+286)

  =(572×9-286×2×9)×(572×9+286)

  =(572×9-572×9)×(572×9+286)

  =0×(572×9+286)

   

  0
  2021-08-30T16:31:17+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(572xx9-286xx18)xx(572xx9+286)`

  `=(572xx9-286xx2xx9)xx(572xx9+286)`

  `=(572xx9-572xx9)xx(572xx9+286)`

  `=0xx(572xx9+286)`

  `=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )