tính bằng cách thuận tiện nhất: 101×0,25-0,25

Question

tính bằng cách thuận tiện nhất:
101×0,25-0,25

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-04T20:42:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:43:59+00:00

  101 x 0,25 – 0,25

  = 100 x 0,25

  = 25

  ( Nhớ chọn mình là câu trả lời hay nhất nhé! )

  0
  2021-08-04T20:44:09+00:00

  Đáp án:

   25

  Giải thích các bước giải:

  101 x 0,25 – 0,25

  = 100 x 0,25

  = 25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )