Tính bằng cách thuận tiện nhất 12+34+23+55+77+66+88

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất 12+34+23+55+77+66+88

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-09T09:17:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:18:30+00:00

  Đáp án: bạn lấy (12+88)+(34+66)+(23+77)+55

  = 100+100+100+55

  =355

  Chúc bạn học tốt ^^

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-09T09:18:36+00:00

  Đáp án: 355

  Giải thích các bước giải: (12+88)+(34+66)+(23+77)+55

  = 100 + 100 + 100 + 55

  = 100*3 + 55

  = 300 + 55

  = 355

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )