Tính bằng cách thuận tiện nhất 25 * 56 + 74 * 56 + 56 =

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất 25 * 56 + 74 * 56 + 56 =

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-11-19T11:30:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:32:04+00:00

  25*56+74*56+56

  =56*(25+74+1)

  =56*100

  =5600

   xin trả lời hay nhất nhé 

  0
  2021-11-19T11:32:29+00:00

  `25×56+74×56+56`

  `=25×56+74×56+56×1`

  `=56×(25+74+1)`

  `=56×100`

  `=5600`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )