Tính bằng cách thuận tiện nhất 54% + 11/4 + 0,46 +7/10 +30% + 75% + 2,19 +1,81 11/4 là hỗn số nha

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất
54% + 11/4 + 0,46 +7/10 +30% + 75% + 2,19 +1,81
11/4 là hỗn số nha

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-09-20T13:55:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T13:57:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   54%+$1\frac{1}{4}$+0,46+$\frac{7}{10}$+30%+75%+2,19+1,81

  =54%+125%+46%+70%+30%+75%+4

  =(54%+46%)+(125%+75%)+(70%+30%)+4

  =100%+200%+100%+4

  =1+2+1+4

  =8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )