tinh bang cach thuan tien nhat; 7/19x 1/3+7/9 x2/3

Question

tinh bang cach thuan tien nhat; 7/19x 1/3+7/9 x2/3

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-30T17:17:21+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:18:30+00:00

  Đáp án: 7/9

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \frac{7}{9} \times \frac{1}{3} + \frac{7}{9} \times \frac{2}{3}\\
   = \frac{7}{9} \times \left( {\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \right)\\
   = \frac{7}{9} \times \left( {\frac{{1 + 2}}{3}} \right)\\
   = \frac{7}{9} \times \frac{3}{3}\\
   = \frac{7}{9} \times 1 = \frac{7}{9}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )