Tính bằng cách thuận tiện nhất : 77*8+15*8+8*8 =

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 77*8+15*8+8*8 =

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-11-19T11:08:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:09:54+00:00

  Đáp án:     `800`

   

  Giải thích các bước giải:

  `77×8+15×8+8×8=8×(77+15+8)=8×100=800`

  0
  2021-11-19T11:10:15+00:00

  Đáp án:

  `77 × 8 + 15 × 8 + 8 × 8`

  `= (77 + 15 + 8) × 8`

  `= 100 × 8`

  `= 800`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )