Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,5 x 4,7+9,5:0,5-19+5,3×9,5 Mng giúp em câu này với ạ em hứa sẽ vote sao đầy đủ

Question

Tính bằng cách thuận tiện nhất
9,5 x 4,7+9,5:0,5-19+5,3×9,5
Mng giúp em câu này với ạ em hứa sẽ vote sao đầy đủ

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-04T20:12:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:13:51+00:00

  Đáp án:

  `9,5 xx 4,7+9,5: 0,5-19+5,3 xx 9,5`

  `=9,5 xx 4,7 + 9,5 xx 2 – 19 + 5,3 xx 9,5`

  `= 9,5 xx (4,7 + 5,3) + (9,5 xx 2-19)`

  `=9,5 xx 10 + (19-19)`

  `=9,5 xx 10 = 95`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-08-04T20:14:21+00:00

  `9,5 xx 4,7+9,5:0,5-19+5,3xx9,5`

  `=9,5xx4,7+9,5xx2-19+5,3xx9,5`

  `=9,5xx(4,7+5,3)+(9,5xx2-19)`

  `=9,5xx10+(19-19)`

  `=9,5xx10+0`

  `=9,5xx10`

  `=95`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )