tính bằng hai cách 5/7 nhân 13/21+2/7 nhân 13/21

Question

tính bằng hai cách 5/7 nhân 13/21+2/7 nhân 13/21

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-06T14:33:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:34:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cách `1`
  `5/7 xx13/21+2/7xx13/21`
  `=65/147+26/147`
  `=(65+26)/147`
  `=91/147`
  `=13/21`
  Cách `2`
  `5/7xx13/21+2/7xx13/21`
  `=13/21xx(5/7+2/7)`
  `=13/21xx7/7`
  `=13/21`

  0
  2021-10-06T14:34:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  C1:5/7.13/21+2/7.13/21

  =(5/7+2/7).13/21

  =1.13/21

  =13/21

  C2:5/7.13/21+2/7.13/21

  =65/147+26/147

  =91/147

  =13/21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )