tính C% của đ NaCl khi cho 10g dd NaCl vào 90g H20

Question

tính C% của đ NaCl khi cho 10g dd NaCl vào 90g H20

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-16T13:57:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:58:51+00:00

  Đáp án:

  \(C\%_{NaCl}=10\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} m_{\text{dd}}=10+90=100\ g.\\ ⇒C\%_{NaCl}=\dfrac{10}{100}\times 100\%=10\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-16T13:59:38+00:00

  mdd NaCl=m ct NaCl+m H2O

                    =10+90=100 (g)

  C% NaCl=$\frac{mct}{mdd}$.100%= $\frac{10}{100}$.100%=10% 

  ——————-Nguyễn Hoạt——————

            

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )